KMP Poznań - Inauguracja projektu – ,,Bezpieczny w ruchu drogowym”.

fot. KMP w Poznaniu
Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jest zadaniem priorytetowym dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Mając na względzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu angażują się w szereg działań prewencyjnych.
Koronawirus
wielkopolskie
3048
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Komenda Miejska Policji w Poznaniu mając na względzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego podejmuje szereg działań o charakterze prewencyjnym. Jedną z kategorii są działania profilaktyczno – edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu znajomości przepisów oraz wypracowanie nawyków i umiejętności bezpiecznego korzystania z dróg. Propagowanie idei korzystania z elementów odblaskowych, pasów bezpieczeństwa oraz urządzeń do przewozu dzieci. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.

W dniu 20 listopada br. w Poznaniu na ul. Galla Anonima 13 w Przedszkolu ,,Pod Topolą” odbyła się inauguracja projektu pn. ,,Bezpieczny w ruchu drogowym”. Patronat nad wydarzeniem objął Komendant Miejski Policji w Poznaniu. Projekt składa się z 10 etapów podczas, których przedszkolaki uczyć się będą przepisów ruchu drogowego, bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej, obowiązujących numerów alarmowych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W inauguracji wzięli udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu nadkom. Leszek Steinitz, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu kom. Przemysław Kusik, przedstawiciele Urzędu Miasta w Poznaniu, grono pedagogiczne przedszkola oraz rady rodziców.

 
źródło: policja.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
wielkopolskie
3048
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Poznaniu

kiedy
2020-09-11 17:00
miejsce
Kino Apollo, Poznań, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-11 19:00
miejsce
9 Stóp ACKiS, Poznań, Piątkowska 92
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-12 12:30
miejsce
Kino Apollo, Poznań, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-12 19:00
miejsce
Klub u Bazyla, Poznań, Norwida 18A
wstęp biletowany