Ekologia artykuł sponsorowany
12 styczeń 2021

Panele fotowoltaiczne na zabytkowej kamienicy – czy to możliwe?

fot, nadesłane
Ciągłe i wysokie podwyżki za prąd oraz rosnąca świadomość ekologiczna sprawiają, że rynek fotowoltaiki prężnie się rozwija. Nie dziwi więc obecność paneli fotowoltaicznych na budynkach zabytkowych. Dowiedz się, czy w Polsce jest możliwy montaż instalacji PV na budynkach wpisanych do rejestru zabytków. Jakie formalności trzeba spełnić?
Czy w zabytkowym budynku można zainstalować ogniwa fotowoltaiczne?

Zgodnie z polskim prawem budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane) wykonywanie robót polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 50 kW nie wymaga zgłoszenia budowy ani uzyskania pozwolenia na budowę1. Nie ma znaczenia, czy instalacja PV ma znajdować się na dachu budynku mieszkalnego, gospodarczego czy na gruncie. Natomiast należy pamiętać, że inwestor powinien uzgodnić projekt urządzeń fotowoltaicznych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomić organy Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu prac i zamiarze przystąpienia do użytkowania instalacji PV. Obowiązek ten dotyczy instalacji o mocy większej niż 6,5 kW2.

Jeżeli chodzi o budynki wpisane do rejestru zabytków inwestor obligatoryjnie musi wystąpić o pozwolenie na budowę, czyli w tym przypadku na montaż urządzeń fotowoltaicznych. To samo dotyczy także robót wykonywanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków3. Nie ma znaczenia sposób montażu instalacji fotowoltaicznej oraz jej moc.

Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach objętych ochroną konserwatorską jest zatem możliwy i przewidziany w polskim prawie budowlanym. Priorytetem we wszystkich rodzajach prac odbywających się w obiektach historycznych powinna być troska o zachowanie ich walorów historycznych, artystycznych i naukowych. Dlatego bardzo ważne jest, by montażu paneli słonecznych dokonywała doświadczona firma, która potrafi postępować z tak szczególnymi budynkami. Drugą kwestią jest estetyka. Fotowoltaika jest widoczna, a w przypadku zabytków ważne jest zachowanie historycznego wyglądu. Dlatego warto wybrać system, który będzie miał wysokie walory estetyczne. Ważna jest bowiem integracja z budynkiem. Wiodący lider na rynku fotowoltaiki, firma Stilo Energy, oferuje wydajne instalacje PV oparte nie tylko na najnowszych technologiach (panele monokrystaliczne half cut cell oraz mikrofalowniki), lecz także o znakomitych walorach estetycznych. Panele produkowane są w technologii Full Black, co oznacza, że zarówno podbitka, jak i rama mają głęboki, ciemny kolor, przez co wyglądają elegancko.

Montaż paneli fotowoltaicznych – potrzebne zgody i zezwolenia

Inwestor, który zdecyduje się na montaż paneli fotowoltaicznych na budynku lub obszarze wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie z prawem budowlanym, musi wystąpić o pozwolenie na budowę. Do wniosku należy dołączyć także zgodę właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.4

Pierwszym krokiem jest zatem uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie ingerencji w obrębie obiektu lub obszaru zabytkowego. Następny etap to zgłoszenie robót i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, czyli montaż fotowoltaiki wraz z dołączoną zgodą oraz innymi wymaganymi dokumentami.

Jak uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na zabytku?

Aby uzyskać zgodę na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach wpisanych do rejestru zabytków, należy złożyć wniosek na prowadzenie prac budowlanych w obrębie obiektu lub obszaru chronionego. Organem właściwym do wydania decyzji jest wojewódzki konserwator zabytków. Wzory wniosków dostępne są na stronach internetowych urzędu. Jeżeli inwestor nie jest pewny, czy dany budynek widnieje w rejestrze zabytków, powinien to sprawdzić. Rejestr publikowany jest m.in. przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID). Informacje na ten temat można także znaleźć na stronie internetowej wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W przypadku pozytywnej decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków, kolejnym krokiem jest  złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Organem właściwym do wydania decyzji jest starosta. Natomiast organem wyższego stopnia jest wojewoda. Wzory wniosków także są dostępne na stronach internetowych starostw powiatowych. Należy pamiętać, by do dokumentacji dołączyć wszystkie wymagane załączniki i uiścić opłatę skarbową5.

Trzeba mieć świadomość, że nie zawsze uzyskanie pozwolenia jest łatwe i szybkie. Profesjonalne firmy zajmujące się fotowoltaiką oferują kompleksową realizację projektów, w tym pomagają uzyskać wszystkie wymagane prawem zgody na montaż systemu PV. Warto zatem wybrać doświadczonego instalatora fotowoltaiki, który podejmie się wyzwania pod okiem konserwatora, jakim jest montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach historycznie ważnych.

Panele fotowoltaiczne na zabytkowych budynkach – przykłady realizacji

Panele fotowoltaiczne montowane na zabytkowych kamienicach są coraz popularniejsze. Tego typu systemy pojawiają się także na coraz większej liczbie zabytków, które są odwiedzane przez turystów. Przykładem budynku zabytkowego, na którym zamontowana została elektrownia fotowoltaiczna jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Jest to pierwsza tego typu instalacja na obiekcie objętym ochroną konserwatorską w Polsce. Na dachu urzędu zamontowano 159 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 340 m² i mocy 40 kW. Zamontowany system PV zaspokaja wszystkie potrzeby energetyczne budynku6.

W województwie pomorskim instalacje fotowoltaiczne są montowane także na innych obiektach zabytkowych. Przykładem są budynki należące do Centrum Nauki „Hewelianum” w Gdańsku7. Także Dawna Oberża w Łazienkach Królewskich posiada własną elektrownię fotowoltaiczną8. Z kolei Małopolska od lat zmaga się z zanieczyszczeniem powietrza.

Lokalne władze stawiają na poprawę stanu środowiska poprzez wymianę źródeł ogrzewania, a także inwestycję w fotowoltaikę. System PV został nawet ostatnio zamontowany na Wawelu9.

Zastanawiasz się nad zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej na swoim dachu? Skontaktuj się z ekspertami ze Stilo Energy – pomożemy Ci przejść przez wszystkie formalności.

Źródła:
http://www.administrator24.info/artykul/id4499,pierwsza-elektrownia-fotowoltaiczna-na-dachu-zabytkowego-budynku
https://www.swiat-szkla.pl/kontakt/6030-fotowoltaika-w-budynkach-historycznych.html
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940890414/U/D19940414Lj.pdf
https://netka.gda.pl/w-pomorskiem-elektrownie-sloneczne-powstaja-takze-na-zabytkach/
https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/aktualnosci/kolejny-projekt-rewitalizacyjny-w-lazienkach?strona=1


1 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940890414/U/D19940414Lj.pdf
2  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940890414/U/D19940414Lj.pdf
3 https://www.kancelariawojtala.pl/czy-budowa-instalacji-fotowoltaicznej-oze-wymaga-pozwolenia-na-budowe/
4 https://www.kancelariawojtala.pl/czy-budowa-instalacji-fotowoltaicznej-oze-wymaga-pozwolenia-na-budowe/
5 http://wuoz.bialystok.pl/kolektory-sloneczne-na-zabytkach/
6 http://www.administrator24.info/artykul/id4499,pierwsza-elektrownia-fotowoltaiczna-na-dachu-zabytkowego-budynku
7 https://netka.gda.pl/w-pomorskiem-elektrownie-sloneczne-powstaja-takze-na-zabytkach/
8 ttps://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/aktualnosci/kolejny-projekt-rewitalizacyjny-w-lazienkach?strona=1
PRZECZYTAJ JESZCZE

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Poznaniu

kiedy
2021-03-19 17:30
miejsce
Collegium Da Vinci - Aula Artis,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-03-26 19:00
miejsce
Collegium Da Vinci - Aula Artis,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-04-11 17:00
miejsce
Aula UAM, Poznań, ul. Wieniawskiego 1
wstęp biletowany
kiedy
2021-04-24 16:00
miejsce
Collegium Da Vinci - Aula Artis,...
wstęp biletowany