Poznań - informacje


541.316
mieszkańców Poznania
252.462
mężczyzn
288.854
kobiet

72.166
w wieku przedprodukcyjnym

339.592
w wieku produkcyjnym

129.558
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

2.688
zawarto małżeństw

4.859
urodzeń

6.268
zgonów

-1.409
przyrost naturalny
miasto Poznań
dochody

5.128.210.944
wydatki

5.300.196.352
struktura wydatków Poznania

1.177.638
0,022%
Rolnictwo i łowiectwo

1.295.644.032
24,445%
Transport i łączność

351.370.336
6,629%
Administracja publiczna

93.900
0,002%
Turystyka

248.743.648
4,693%
Gospodarka mieszkaniowa

98.940.576
1,867%
Działalność usługowa

207.934
0,004%
Informatyka

98.294
0,002%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

12.259
0,000%
Obrona narodowa

119.386.384
2,252%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.384.674
0,026%
Wymiar sprawiedliwości

75.585.928
1,426%
Obsługa długu publicznego

109.073.928
2,058%
Różne rozliczenia

1.525.918.080
28,790%
Oświata i wychowanie

52.151.076
0,984%
Ochrona zdrowia

332.130.016
6,266%
Pomoc społeczna

57.799.036
1,091%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

50.666.424
0,956%
Edukacyjna opieka wychowawcza

298.602.944
5,634%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

137.354.688
2,592%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

67.122.776
1,266%
Kultura fizyczna i sport

436.605.760
8,238%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-06-22 08:45
REKLAMA
pogoda Poznań
14.1°C
wschód słońca: 04:28
zachód słońca: 21:21
Koronawirus
wielkopolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Poznaniu

kiedy
2024-06-24 19:00
miejsce
Scena na piętrze, Poznań, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2024-06-25 19:00
miejsce
Estrada Poznańska, Poznań, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2024-06-26 19:00
miejsce
Klub Miasto, Poznań, ul. Szewska 20
wstęp biletowany
kiedy
2024-06-28 11:00
miejsce
Wielkopolskie Centrum Wspierania...
wstęp biletowany