Poznań - informacje


532.048
mieszkańców Poznania
248.403
mężczyzn
283.645
kobiet

79.561
w wieku przedprodukcyjnym

318.386
w wieku produkcyjnym

134.101
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

2.426
zawarto małżeństw

5.805
urodzeń

6.598
zgonów

-793
przyrost naturalny
miasto Poznań
dochody

4.358.894.080
wydatki

4.376.801.792
struktura wydatków Poznania

1.008.944
0,023%
Rolnictwo i łowiectwo

988.458.560
22,584%
Transport i łączność

197.785.488
4,519%
Administracja publiczna

91.759
0,002%
Turystyka

74.020.592
1,691%
Gospodarka mieszkaniowa

85.460.752
1,953%
Działalność usługowa

506.069
0,012%
Informatyka

2.631.462
0,060%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

369.901
0,008%
Obrona narodowa

100.644.528
2,299%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.285.208
0,029%
Wymiar sprawiedliwości

15.417.784
0,352%
Obsługa długu publicznego

96.260.600
2,199%
Różne rozliczenia

1.255.694.976
28,690%
Oświata i wychowanie

49.226.408
1,125%
Ochrona zdrowia

230.190.528
5,259%
Pomoc społeczna

18.234.260
0,417%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

81.958.024
1,873%
Edukacyjna opieka wychowawcza

152.210.064
3,478%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

136.246.544
3,113%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

96.267.400
2,199%
Kultura fizyczna i sport

751.024.832
17,159%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-09-24 04:03
REKLAMA
pogoda Poznań
17.9°C
wschód słońca: 06:43
zachód słońca: 18:44
Koronawirus
wielkopolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Poznaniu

kiedy
2022-09-25 16:00
miejsce
Collegium Da Vinci - Aula Artis,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-09-25 18:30
miejsce
Collegium Da Vinci - Aula Artis,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-09-25 19:00
miejsce
CK Nowe Amore, Poznań, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2022-09-25 19:00
miejsce
Centrum Kongresowo Dydaktyczne UM,...
wstęp biletowany